Artemis - Energyr, s.r.o.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA ELEKTRONICKEJ OCHRANY OBJEKTOV ZABEZPEČOVACIE, PROTIPOŽIARNE A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY

 
Artemis - Energyr, s.r.o.
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: 095 817 425, E-mail: info@artemis-energyr.sk
 
IČO: 00614823, IčDPH: SK2020445229
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro., vložka: 117/L
 
Ponúkame vám: 
 
 • systémy ochrany pre všetky druhy objektov od auta, chaty, bytu, domu, firmy až po rozsiahle stavebné komplexy a areály s vlastnou ostrahou 
    
 • posúdenie bezpečnostných rizík, vypracovanie viacvariantnej ponuky a realizácia podľa požiadavky a potrieb zákazníka, štúdie, projekty 
    
 • posúdenie existujúcich systémov zabezpečenia a ich rekonštrukcie a revízie
   
 • dodávky komponentov od renomovaných výrobcov a obchodných firiem s viacročným záručným servisom ALARMCOM, PARADOX SECURITY, DSC, JABLOTRON 
   
 • realizácie systémov na kľúč vrátane rýchleho a komplexného záručného aj pozáručného servisu
   
 • systémy od lokálnej signalizácie poplachu pomocou sirény, s možnosťou prenosu poplachovej správy na telefón zákazníka až po zabezpečenie pripojenia na PCO / pult centrálnej ochrany / rádiovým signálom alebo telefonicky pomocou pevnej linky alebo GSM
   
 • pripojenie existujúcich systémov na pult za mimoriadne výhodných podmienok s malými až skoro nulovými investíciami, za výhodné mesačné poplatky
Urobte niečo pre ochranu svojho majetku kým nie je neskoro. Našim cieľom je Vaša spokojnosť a istota. 
 

Kontakt

Artemis - Energyr, s.r.o.
Dolné Rudiny 3
01001 Žilina

Mobil: 0905 817 425
Fax: info@artemis-energyr.sk
Email: berhan@artemis-energyr.sk